Зеленгора и Трескавица пројектом “ Via Dinaricа“, међу најбољим дестинацијама свијета

Престижни National Geographic Traveler уврстио је Via Dinarica стазу у најбоље дестинације свијета за 2017. годину.

Via Dinarica, мега-планинарска и пјешачка стаза, која повезује природне и културне знаменитости у Динаридима, на овај начин је препозната и призната као велика развојна шанса и потенцијал, прије свега, за Босну и Херцеговину.

Via Dinarica намјерава да открије природне љепоте Динарида дуж пројектованих стаза. Via Dinarica има три врсте стаза и то:

- Бијела линија прати највише врхове високих Динарида,

-Плава линија означава дио планина уз Јадранску обалу,

-Зелена линија води нижим планинама које се утапају у Панонску низину.

Бијела стаза обухвата сљедеће планине: Зеленгору, Трескавицу, Височицу, Бјелашницу, Битовњу, Зец, Витреушу, Радушу, Цинцар, Голију и Шатор планину.

Зеленгора је најзеленија планина у Босни и Херцеговини и природна је граница Босне и Херцеговине, медитеранске и континенталне климе, те је дом бистрих глацијалних језера знаних као "горске очи": Црно, Бијело, Орловачко, Бориловачко, Котланичко, Штиринско, те Кладопољско језеро, као и Горње и Доње баре, а куриозитет је да се сва језера налазе између 1380 и 1650м надморске висине.

У 2018. год. Општина Калиновик ће радити на изради Регулационог плана Зеленгоре, и заједно са Туристичком организацијом општине Калиновик, наставити ће са промоцијом туристичких потенцијала,  као и активности у вези са развојем и побољшањем инфраструктуре.