Џамије

Улошка џамија датира из 1600-те године, рушена је у више наврата, задњи пут у овом рату (1992-1995). Обновљена је 2005 године.