Географски положај

Општина Калиновик се налази у југоисточном дијелу Босне и Херцеговине. Граничи се са општинама Фоча на истоку, Трново РС, Устиколина и Трново ФБиХ на сјеверу, Коњиц на западу, Невесиње на југозападу и Гацко на југу.

У средњевјековном периоду, Калиновик се први пут помиње око 1323. године као жупе Вишева и Загорје,којим касније влада Стефан Вукшић Косача.

Највећим дијелом, општина се простире на висоравни Загорје омеђена планинским вијенацима Трескавице (2.086 м), Лелије (2.032 м), Зеленгоре (2.014 м) и Црвња (1.920 м). Високо-планински рељеф је доминантан и захвата преко 80% територије. Захвата долине горњих токова ријека Неретве на југу и Бистрице на сјевероистоку. Рељеф, клима и хидрографија су имали пресудан утицај на размјештај и организацију насеља, инфраструктуре и привредних дјелатности на овом простору.

Општина Калиновик данас има око 3.000 становника,површину од 685 км2,што је чини ријетко насељеном.

Туризам је једна од најперспективнијих привредних дјелатности. Калиновик посједује четири планине са ледничким језерима, двије ријеке и више мањих водотока, шумске екосистеме (четинара и лишћара) великог биодиверзитета, спацифичне пејзаже и културно наслијеђе. Има све предиспозиције да постане планински туристички центар, захваљујући великом природном богатству. Смјештајни капацитети су тренутно веома мали (планинарски дом и ловачка кућа), а реконструкцијом хотела (који је у завршној фази) значајно ће се повећати број и квалитет смјештаја. У последње вријеме, биљежи се све већи број туристичких посјета на планини Зеленгори и ријеци Неретви.