О нама

Туристичка организација општине Калиновик основана је у септембру 2009. године, Одлуком Скупштине општине Калиновик. Циљ оснивања Туристичке организације је валоризација, очување и заштита, те промоција туристичких вриједности на подручју општине Калиновик. Неки од циљева дефинисаних Статутом ТО су:

- Допринос успјешном развоју привреде на локалном нивоу,
- Израда књига, брошура, проспеката, мапа и других публикација,
- Израда разних програма, планских аката и стратегија за развој туризма, са посебним освртом на развој инфраструктурне мреже која је основа за даљи развој ове привредне области.

Визија ТО Калиновик лежи у свијетлој будућности када је у питању туризам, а темељи се на развоју туризма као једне од најперспективнијих грана привреде овог краја.

Промоција и искориштавање туристичких потенцијала (природних и антропогених), уз очување животне средине, изградња смјештајних капацитета и стављање Калиновика та туристичку мапу Републике Српске, заправо је главна мисија Туристичке организације Калиновик.

Врсте туризма

- Сеоски туризам је врста туризма која подразумјева укључивање и учешће туриста у сеоским активностима као што су брига о животињама и усевима, кување и одржавање домаћинства, занатство и забава. 
- Екотуризам као вид туризма који је најзаступљенији на подручју Калиновика, подразумијева планинарење, шетње, камповање и боравак у природни, под условом да се не угрожава ниједан сегмент природе.
- Ловно-риболовни туризам како данас тако и у будућности има одличну перспективу, јер наша општина обилује шумском и ихтиофауном, планинских масива и чистих ријека и језера.