Ријеке

Неретва  протиче кроз подручје општине Калиновик у дужини од 40 км. Извире под јужним обронцима планине Зеленгоре и већим дијелом свога тока има одлике планинске ријеке. Чини засебну природну цјелину и јединствен еколошки систем., а њена чиста и бистра вода је богата рибом. а ријеку чини једном од најљепших ријека у Европи. Важно је напоменути да се у овој постоји и ендемска врста мекоусне пастрмке, због чијег опстанка је у потпуности забрањен риболов у дужем наредном периоду на неколико локалитета. Поред наведеневрсте, у ријеци постоји много других животињских врста. Одмор, камповање, шетње и риболов на Неретви су истинско уживање у ријетком окружењу у каквом се и налази овај бисер природе. 

Неретва извире на брдашцу Гредељ (око 1229 m) гдје се појављује као мало врело у које се улијева неколико мањих врела градећи ријеку Неретву. Ријека од извора па до Улога тече према западу и планинског је типа, на путу до Улога прима притоке: Зуровићи поток, Стругић, Бистрицу, Игбашчицу, Међеђак, Катапулт и Језерницу, која се излива из Црвањског језера. Након Улога ријека скреће према сјеверу све док не прими три велике притоке: Љуту Диндолику, Слатницу и Хотовску Језерницу када опет тече према западу у Главатичево, на свом путу до Главатичева је велика планинска ријека. Од извора до крајње тачке бивше улошке општине, на ушћу Марин потока дужина Неретвиног тока износи 49 km. Од тога 13 km је територија Гатачке општине до Крупца, а 36 km на територији Улошког Борча, односно сада Калиновачке општине. Најнижа кота терена на којој излази Неретва је 404 m. Код Крупца, гдје Неретва улазио на територију Улога кота терена је око 765 m. Висинска разлика између улазне и излазне тачке износи 361 m.

 До насеља Улог тече кроз ненасељено подручје па је вода незагађена и употребљива за пиће.

Са водопривредног гледишта Неретва се може користити за хидроенергетске сврхе. У току је изградња хидроелектране у Улогу на Неретви.