Стећци

Осим природних ресурса на подручју наше општине налазе се бројни историјски споменици који свједоче о ранијим цивилизацијама и културама, које су се смјењивале на овим просторима.

Евидентан је велики број стећака на различитим локалитетима, а Некропола са стећцима Ченгић Бара проглашена је националним спомеником Босне и Херцеговине.